el-İbâne an Usûli’d-Diyâne ve el-Lüma’

Aşağıdaki eserlerden hangisi Ebu’l-Hasan el-Eş’arî’ye aittir?

el-İbâne an Usûli’d-Diyâne ve el-Lüma’

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
el-Fıkhü’l-Ekber
Kitâbü’t-Tevhîd
Akaʾidü’n-Nesefî
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı

Bu soru 48 kez cevaplandı.

7 kez doğru cevapladı.

41 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.