Masal

İyi ile kötünün, güzel ile çirkinin mü cadelesinin ele alındığı ve iyilerin kazanıp kötülerin kaybettiği bu türdegenellikle geçmiş zaman kullanı lır. Başında, ortasında ve sonunda kalıplaşmış sözler bulunan bu türde çocuklara ahlaklı, erdemli, dürüst olmaları öğütlenir.
Bu parçanında tanıtılan tür aşağıdakilerden hangisidir?

Masal

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Mesnevi
Hikâye
Roman
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 20 kez cevaplandı.

11 kez doğru cevapladı.

9 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.