Özelleştirme

Serbest piyasa ekonomisine işlerlik kazandırmak için kamu ekonomik işletme ya da teşebbüslerin mülkiyetinin kısmen ya da tamamen özel teşebbüslere devredilmesine ne ad verilir?

Özelleştirme

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Kamulaştırma
Genelleştirme
Kurumsallaştırma
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı

Bu soru 137 kez cevaplandı.

95 kez doğru cevapladı.

42 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.