Sade bir dille yazılır.

Aşağıdakilerden hangisi klasik edebiyatın özelliklerinden biri değildir?

Sade bir dille yazılır.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Aruz ölçüsü kullanılır.
Aşk ve tasavvuf gibi konular işlenir.
Gazel, kaside, mesnevî, rubaî gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.