I ve III.

I. Haber
II. Tecvit
III.Kütübü’s-Sitte
IV.Ulumu’l-Riyaziyye
Verilen kavramlardan hangileri hadis ilmi ile ilgilidir?

I ve III.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
II ve IV.
I ve IV.
II ve III.
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 66 kez cevaplandı.

37 kez doğru cevapladı.

29 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.