D -- > Y -- > Y -- > D

I. Röportajda bir konuyu aydınlatma amacı vardır.
II. Mülakat yapan kişi, verilen cevaplara kendi yorumunu da katmalıdır.
III. Konularına göre röportajlar beşe ayrılır. IV. Söylevde etkileme, coşturma ve inandırma amacı vardır.
Yukarıda numaralanmış cümleler doğru(D)-yanlış(Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
I -- > II -- > III -- > IV

D -- > Y -- > Y -- > D

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
y -- > Y -- > D -- > D
D -- > D -- > Y -- > D
Y -- > D -- > Y -- > Y
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 2 kez cevaplandı.

1 kez doğru cevapladı.

1 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.