500

4 molarlık 250 mL KOH çözeltisinin derişimini 2 molar yapmak için çözeltiye saf su eklenmiştir.
Buna göre son çözeltinin hacmi kaç mL’dir?

500

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
200
1000
750
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 98 kez cevaplandı.

50 kez doğru cevapladı.

48 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.