Demosthenes – Cicero

Söylev türünün en önemli temsilcileri olarak Eski Yunan edebiyatında _________, Latin edebiyatında ise _________ kabul edilebilir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

Demosthenes – Cicero

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Sokrates – La Fontaine
Aristo – Moliere
Platon – Boccacio
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 2 kez cevaplandı.

1 kez doğru cevapladı.

1 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.