I ve III

I. Budizm
II. Zerdüştlük
III. Maniheizm
IV. Hristiyanlık
Verilen inanışlardan hangileri, Uygur minyatür ve fresklerini etkilemiştir?

I ve III

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
III ve IV
I, II ve IV
ağzımda
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.