Eğitimsizlik

İnsan hakları bilgisi doğuştan gelmez, ancak bunlar öğretilirse bilinir. Öğretilmeden bu haklara saygı gösterilmesi de beklenemez. Bir insan hakkı olarak insan hakları eğitimi de demokrasinin olmazsa olmazlarındandır. Bugün demokratik yönetimlerde insan haklarının gerçekleşmesi önündeki en büyük engellerden biri de insan hakları eğitimiyle ilgili sorunlardır.
Verilen parçada demokratik yönetimlerde insan haklarının gerçekleştirilmesinde karşılaşılan aşağıdaki sorunlardan hangisi ele alınmıştır?

Eğitimsizlik

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Geleneklerden kaynaklanan engeller
Devletin ekonomik olanakları
Kamu düzeni ve temel haklar arasında denge kurulamaması
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 327 kez cevaplandı.

245 kez doğru cevapladı.

82 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.