Tenasüp

Bahar mevsimidir hemdemi saba olalım
Gül ile dost kokusuyla âşina olalım

(Şeyhî)
Bu dizelerde “bahar, saba, gül” sözcükleri ilkbahar mevsimiyle ilgili olup bir arada kullanılmıştır.
Buna göre bu dizelerde aşağıdaki sanatların hangisine başvurulmuştur?

Tenasüp

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Kinaye
Hüsnitalil
İrsalımesel
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.