Balkan Savaşı’nın ortaya çıkarttığı kaos ortamı

Aşağıdakilerden hangisi Fecriâtî Dönemi’nin (1909 - 1912) kısa sürmesinin sebepleri arasında sayılamaz?

Balkan Savaşı’nın ortaya çıkarttığı kaos ortamı

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Topluluğun bazı üyelerinin Genç Kalemler dergisindeki fikirleri benimsemeleri
Servetifünuncular kadar güçlü ve etkili eserler ortaya koyamamaları
Aşırı ferdiyetçiliklerinin topluluk ruhuna aykırı düşmesi
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.