II ve III

I. Üretimin artması
II. Göçlerin artması
III. Kişi başına düşen milli gelirin azalması
Yukarıdakilerden hangileri nüfus artışının olumsuz sonuçları arasında gösterilebilir?

II ve III

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
I ve II
I ve III
Yalnız III
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.