Türk Medeni Kanunu

Cumhuriyet Dönemi’nde çıkarılan aşağıdaki kanunlardan hangisiyle Türk kadınlarına dilediği mesleğe girme hakkı tanınmıştır?

Türk Medeni Kanunu

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Tevhid-i Tedrisat Kanunu
Soyadı Kanunu
Teşvik-i Sanayi Kanunu
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.