Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 8

Erzurum Kongresi’nde, doğu illerinde kurulmuş olan millî cemiyetler, aşağıdaki hangi isim altında örgütlenmişlerdir?

Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 8

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Teali İslam Cemiyeti
Cenubî Garbi Kafkas Hükûmeti
Erzurum Müdafaa-i Hukuku Milliye Cemiyeti
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.