II ve III

Aşağıda, inkılaplar sonucunda kapatılan kurumlarla yerlerine yeni açılan modern kurumlar eşleştirilmiştir.
Bu eşleştirmelerden hangileri yanlıştır?
I. Şer’iye Vekâleti → Diyanet İşleri Başkanlığı
II. Düyunuumumiye İdaresi → Türk Tarih Kurumu
III. Darülfünun → Türk Dil Kurumu
IV. Erkan-ı Harbiye Vekâleti → Genelkurmay Başkanlığı

II ve III

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Yalnız I
I ve II
I, III ve IV
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 6 kez cevaplandı.

4 kez doğru cevapladı.

2 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.